vrijdag 11 december 2015

Mindfulness: 'Een act van zijn zonder verwachtingen'.


Een lagotto heeft zo zijn trekjes...
Ombra (9 maand) was van in het begin een zeer gevoelig, angstig en actief hondje. Toen ik erover schreef leek het voor vele lagotto-eigenaren herkenbaar.
Ik besefte/besef dat iedere hond in de eerste plaats een hond is. Rassen hebben genetisch aangeboren gedragskenmerken die zich onder bepaalde omstandigheden manifesteren. In situaties waar onvoorspelbare en opwindende dingen gebeuren, kwam Ombra heel snel onder stress te staan. Door stress kwamen blijkbaar typische lagottotrekjes naar voor in de vorm van blaffen, opspringen, rondrennen en voorwerpen ronddragen. Oké dan, een lagotto... Ombra mocht zijn wie ze was. In een sociale groep is het belangrijk dat iedere individu zijn of haar plaats inneemt. Dit betekent dat men kan zijn wie men is, niet meer, maar ook niet minder. Voor mij was Ombra een hond, een lagotto en een individu.


Honden zijn honden
Maar honden, ongeacht het ras en afkomst, zijn voor 100% afhankelijk van hun baasjes. Ze hebben hun steun nodig om te kunnen functioneren in de maatschappij waarin we leven. Daar doen raskenmerken niet toe. Als we inzicht hebben in hondengedrag en de moed hebben om onze eigen hond te leren kennen, dan weten we ook hoe we hem steun kunnen bieden.

Steun bieden doe je door het voorbeeld te geven.
Door mindful om te gaan met de dingen zoals ze zijn, inclusief de voor Ombra stresserende situaties en haar manier om erop te reageren, manifesteerde zich rust, evenwicht en vrede in haar hoofd en lichaam. Mijn echtgenote en ikzelf creëerden de omstandigheden die nodig waren omdat Ombra zich zou kunnen aanpassen aan het leven in ons gezin en tot bedaren zou kunnen komen.

Basisnoden van een hond
- Plaats: Een hond dient zijn plaats te vinden in de sociale groep.
- Steun: Richtinggevende communicatie - de voorbeeldfunctie van een leider.
- Veiligheid: Het bieden van steun zorgt ervoor dat een hond vertrouwd kan worden met de dingen zoals ze zijn. Het is als planten van een zaadje zodat een bloem kan open bloeien. Het bieden van steun is als het planten van een zaadje zodat de hond zonder angst kan open bloeien.
- Voeding: Letterlijk betekent dit het aanbieden van een passende voeding. Maar er is ook een figuurlijke kant aan het bieden van voeding. Een hond dien je ook op te voeden.
- Begrenzing: Inherent aan het bieden van ruimte en een plaats, is er ook een noodzaak voor het vastleggen van grenzen. Je kunt het leggen van grenzen zien als de functie van de oevers van een meer zodat het meer in haar oevers kan blijven liggen.

Geen gedrag onderdrukken - het er gewoon laten zijn, zonder oordeel.

In plaats van het blafgedrag te corrigeren, het opspringen af te leren, haar ontspanningsoefeningen te laten doen of haar te verplichten om rustig te zijn, hebben we ingezet op het onvoorwaardelijk aanbieden van de basisnoden.

Ombra vond wat ze nodig had en werd vertrouwd met het gevoel dat hoort bij rust, evenwicht en vrede. Soms ervaart ze nog stress, daar is niets mis mee. Alleen heeft Ombra een manier gevonden om ermee om te gaan.
Blaffen, opspringen en rondrennen horen niet meer bij haar strategie.Mindfulness als basis voor vertrouwen
Voor mij is dit een bevestiging van wat ik door het beoefenen van mindfulness heb geleerd.
Mindfulness is het beoefenen van milde en open aandacht voor wat er nu is, zonder te oordelen.
Het is niets wegduwen en niets vasthouden. Het is niet willen en niet niet-willen. Het is doen zonder iets terug te willen.
Mindfulness biedt ruimte om vertrouwen te ontwikkelen en te doen wat goed is, wat nodig is.

Jouw hond heeft ook noden. Weet je welke?

Geert De Bolster

Meer weten over Mindfulness