woensdag 28 januari 2015

Mindfulness voor hondenliefhebbers

Wat is mindfulness?

Mindfulness is het beoefenen van open en milde aandacht voor wat er in het hier en nu is.
Eenvoudig gezegd betekent het oefenen om heel bewust alle zintuigen in te zetten om waar te nemen wat er ieder moment zichtbaar wordt. Je kunt het begrip mindfulness nog vereenvoudigen tot het beoefenen van 'luisteren'.
De aandachtsoefening bestaat eruit om wat er zich ook aandient er gewoon te laten zijn, zonder te oordelen. De opmerkzaamheid die je beoefend is pas waardevol als ze wordt gevoed door een mateloze mildheid voor wat er is.

Mindfulness is er voor alle mensen.
Het beoefenen van mindfulness behoort niet toe tot een bepaalde groep mensen en heeft niets te maken met religie. Mindfulness is als zuurstof in de lucht, je kunt niet zonder.

Waarom mindfulness voor hondenliefhebbers?
Je neemt een hond in huis vanuit een bewust of onbewuste motivatie. Je ziet jezelf samen met de hond, wandelend aan zee of in het bos. De hond wijkt niet van je zijde, hij is jouw schaduw.
Je denkt, wilt en doet met één doel, je hond naar je laten luisteren.
Je gaat naar de puppyschool.
Socialisatie, opvoeding, regels...

Vervolgens neem je deel aan een basiscursus.
Je leert je hond gehoorzamen...

Je leest boeken en zoekt informatie op het internet of gaat op consult bij een gedragsbegeleider of hondengedragstherapeut.
Je leert wat je fout gedaan hebt en hoe je het nu wel moet doen...
Iedereen heeft wel een (eigen) mening.

Het licht van aandacht
Je aandacht is steeds gefocust op het gedrag van je hond dat je wel of niet wil.
Er wordt gezegd hoe jij het dient te doen. Hoe jij je dient te gedragen om je hond naar je te laten luisteren. Je leert de beste technieken om je hond te trainen. Je gebruikt beloningsgerichte methodes omdat je respect hebt voor je hond.
Maar alle 'doen' ten spijt, het werkt niet. Net op 'dat' moment dat het echt nodig is dat je hond naar je luistert, luistert hij niet. Hij loopt naar die andere hond, jaagt een kat achterna en brengt niet alleen de kat in gevaar maar ook zichzelf. Als je gaat wandelen blijft hij trekken aan de leiband. Bij het naderen van andere honden wordt hij opgewonden en valt zelfs uit. Als je bezoek ontvangt springt hij tegen ze op en blaft om aandacht.
Daar sta je dan met al je kennis en training. Dan maar weer op zoek naar een andere methode? Helemaal jammer is het wanneer je zou beslissen om het op te geven en dan maar met je eigen schaduw achter te blijven. Om dan maar te zwijgen over de oordelen en veroordelingen die je van anderen te horen kreeg en krijgt.

Het open en milde licht van mindfulness
Bij het beoefenen van mindfulness laat je het licht in eerste instantie op jezelf schijnen. Hoe is het voor jou? Niet wat schrijft, zegt of doet de andere maar hoe is het écht voor jou? Wat zie je, wat hoor je, wat voel je, wat is er? Je leert met mateloze mildheid, niet oordelend luisteren naar jezelf. Je doet even niets. Je stopt en gaat gewoon kijken naar wat er zich aandient. Wat jij waarneemt krijgt ten volle bestaansrecht. Je bent er. Tijdens de aandachtsoefening hoef je helemaal niets te 'doen'. Je kunt er gewoon 'zijn'. Jezelf welkom heten. Alles wat er zich aandient welkom heten.
En daarna kan je weer 'doen'. Geleidelijk aan zullen je formele aandachtsoefeningen je handelen en omgaan met je hond positief beïnvloeden. Je automatische piloot zal ophouden te bestaan. Je zal heel bewust en met vertrouwen kiezen voor wat voor jou en je hond het beste is. Je zal het licht van aandacht op een informele manier ook op je hond kunnen laten schijnen en ook op de relatie tussen jou en je hond. Je zal beter naar hem kunnen luisteren. Je hond zal zich begrepen voelen. Zijn perspectief krijgt net als dat van jou bestaansrecht. Hij zal met plezier naar je luisteren, ook als het moeilijk is en op 'dat' moment dat het echt nodig is.
Je hond wordt je schaduw.
Mindwise (Geert De Bolster) geeft mindfulnesstrainingen voor hondenliefhebbers.
Breng een bezoekje aan onze website of neem contact op met Geert op geert.debolster@skynet.be of telefonisch 0475437248.

zondag 18 januari 2015

Kunnen honden fouten maken?

Maak jij bewust fouten?
Het antwoord op die vraag zegt misschien al iets over de 'mogelijkheid' om fouten te kunnen maken.
Wellicht zal je, op het moment dat je iets doet, ervan uitgaan dat wat je doet 'juist' is.
Het zou kunnen dat je nadien, nadat je merkt dat je een 'fout' maakte voelt en/of begrijpt dat je het beter anders had kunnen doen.
Wellicht zal je het in de toekomst bewust anders willen doen.

Hoe zit dat nu bij honden?
Zoals je hierboven hebt kunnen lezen dient men in het verleden te kunnen kijken om te begrijpen dat men een 'fout' heeft gemaakt. Ik hoop dat je het met me eens bent als ik zeg dat honden dat niet kunnen. Honden ervaren steeds het moment. De hersenen van een hond laten niet toe om bewust in de tijd terug te keren.

Het gedrag van je hond wordt vanuit jouw perspectief geëvalueerd.
Honden vertonen net als mensen steeds het gedrag dat de meeste kansen op succes inhoudt.
Volgens mij kunnen honden vanuit hun perspectief dus nooit fouten maken.
Jij, als baasje van de hond ervaart zijn gedrag als 'fout'. Het gedrag behoort niet tot jouw norm van gewenst gedrag.
Als je, op het moment dat je hond 'ongewenst gedrag' vertoont communiceert dat je 'dat gedrag' niet wenst heb je de kans dat jouw hond zich in de toekomst anders zal gedragen? Je hond zal tijdens het stellen van het gedrag een positief of negatief gevoel ervaren. Afhankelijk van zijn ervaring zal hij het gedrag in de toekomst meer, minder of niet meer vertonen.

Mensen kunnen het in het verleden gestelde gedrag begrijpen en in overeenstemming met dat begrijpen 'bewust kiezen' om het in de toekomst anders te doen.

Honden zullen in het moment van het gestelde gedrag een ervaring opdoen en hun gedrag aanpassen aan die ervaring.

Het perspectief van de mens bestaat uit een feitelijk en ervaringsgericht gedeelte. Dat van de hond is enkel ervaringsgericht.

Fout gedrag is dus een perceptie van gedrag maar is niet het gedrag zelf.

Cursus kennis over honden