vrijdag 12 december 2014

Dient omgaan met mensen en met honden verschillend te zijn?

Let op voor automatische reacties...
Ik merk dat de uitspraak "men moet niet met honden omgaan alsof het mensen zijn" veelal een automatische en aangeleerde gedachte of reactie is.
De meeste antwoorden op de vraag op onze Facebookpagina van 5/12/2014 bewijzen dat. De antwoorden voelen aan als naast de kwestie of bevestigen onderstaande stelling.

Met mensen omgaan...
Om de vraag te kunnen beantwoorden is het goed om eerst eens te bedenken hoe we best met mensen kunnen omgaan.
De meest natuurlijke en aangename manier om met de andere om te gaan is wanneer beide perspectieven bestaansrecht mogen hebben.
Daarmee is eigenlijk alles al gezegd.

Ieders perspectief bestaansrecht geven...
Ik nodig u graag uit om, bij het kijken naar de wereld, in de schoenen (of dien ik 'poten' te zeggen) van uw hond te gaan staan. U bent natuurlijk geen hond dus bent u beperkt in de mogelijkheid om op mijn uitnodiging in te gaan. Maar hoe zou uw hond willen dat u met hem omgaat? Zou dat in wezen verschillen in de behoeften van uw partner, kinderen, vrienden, collega's?
In het omgaan met de andere dienen we te begrijpen dat er steeds twee perspectieven zijn( de manier waarop men naar de dingen kijkt). Ieder perspectief heeft een feitelijke inhoud en een manier van beleving van de inhoud. Frustraties bij de andere ontstaan als men enkel met het eigen perspectief rekening houdt en omgekeerd.
De behoeften van een hond zijn in wezen niet zo verschillend van die van de mens. Beien zijn sociale wezens die erbij willen horen.

Een hond is geen kind...
Naar kinderen kunnen we best luisteren. We dienen aandacht te schenken aan hun nood aan zorg, liefde, voeding, steun, plaats in het gezin, grenzen en veiligheid. Ik zie geen verschil met wat honden nodig hebben.

Honden zijn niet anders dan mensen...
Volgens mij kan men wel op dezelfde manier met een hond omgaan zoals met de mens. Het zijn uiteraard geen mensen maar we kunnen vanuit hun perspectief met ze omgaan. Hun noden hebben evenveel bestaansrecht.

De hond als volwaardig lid van het gezin...
Vanuit de connectiemethode kijkt men niet naar honden al ware het roedeldieren maar wel vanuit de intentie om ze als een volwaardig lid van het gezin te beschouwen.

Geert De Bolster

Meer interesse in de connectiemethode?
http://www.mindwise.be/mindwise/aboutus/filosofie

Geen opmerkingen:

Een reactie posten