vrijdag 21 november 2014

Uw hond springt op tegen bezoekers

Begroeting is geritualiseerd gedrag
Net zoals bij mensen vindt begroeting plaats onder de vorm van een ritueel.
Voor een normaal en gemiddelde type hond zou begroeting van vreemde mensen de normaalste zaak kunnen zijn.

Probleemgedrag tijdens de begroeting
Problemen ontstaan als wij, hondenliefhebbers, het begroetingsbedrag willen controleren. We willen dat onze hond de mensen begroet zoals wij dat wensen en gaan ingrijpen. Daardoor gaan we de opwinding die er bij iedere jonge hond is versterken. In plaats dat het opgewonden gedrag afneemt en de begroeting op termijn normaal wordt neemt de opwinding toe. Wanneer de bel gaat ontstaat er onmiddellijk hoge opwinding bij zowel de hond als bij de mensen en gaat de hond frustratiegedrag vertonen in de vorm van blaffen en hard opspringen, soms zelfs met bijten tot gevolg.
Het advies luidt dan meestal: De hond negeren. Negeren lost het probleem natuurlijk niet op. Bij sommige honden zelfs integendeel... Begroeten is natuurlijk gedrag!
We zien in de reacties dat er heel wat honden onmiddellijk rustig worden als ze even door het bezoek worden aangesproken of geaaid.

Geef een jonge hond de tijd om normaal begroetingsgedrag te leren.
Indien mensen een hond op een normale manier zouden begroeten (laag bij de hond, zodat hij niet hoeft te springen) zou er vrij snel normaal begroetingsritueel ontwikkelen. Dit wordt ook duidelijk in de reacties op onze Facebookpagina aangegeven.

Angst en onzekerheid
Honden zijn territoriale dieren. Angstige en onzekere honden vinden het niet aangenaam dat er vreemde mensen op bezoek komen. Indien een hond het moeilijk heeft met vreemde mensen of als vreemde mensen bang zijn voor uw hond kan het beter zijn om het contact tussen hen te vermijden. Er hoeft dan geen begroetingsgedrag plaats te vinden...

Wat zijn de verwachtingen voor de hond als er bezoek komt?
Sommige bezoekers (familieleden en vrienden) brengen een snoepje mee voor de hond of beginnen onmiddellijk met hem te spelen of gaan een wandeling maken. Het is dan niet verwonderlijk dat de hond opgewonden geraakt als deze mensen op bezoek komen... Maar wat is er daar dan mis mee?

Begrip en acceptatie voor het natuurlijk gedrag van de hond maakt omgaan en samenleven met honden veel aangenamer.

Geert De Bolster


Neem een kijkje op onze website www.mindwise.be misschien is er een cursus of workshop die u kan interesseren.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten