vrijdag 28 november 2014

Waarom nemen mensen een hond in huis?

Wat zijn ze toch fantastisch die honden!
We halen allemaal een hond in huis vanwege een bewuste of onbewuste motivatie, vaak als een invulling voor leegte.
Het gevoel van leegte is voor iedereen anders. Alhoewel: Is het allergrootste verlangen van de mens niet 'erbij horen', niet alleen te zijn?
Vriendschap, gezelschap, zorg, liefde, veiligheid, geborgenheid zijn de voorwaarden om het verlangen om 'niet alleen te zijn' in te kunnen vullen.

Hoe mooi is het dat honden in staat zijn om 'het verlangen' van de mens tegemoet te komen, en dat ook daadwerkelijk doen.

Honden brengen mensen in verbinding met elkaar.
Ik las een reactie van iemand die zei: "mijn hond motiveert me om buiten te komen".
Opnieuw het gegeven 'eenzaamheid'.
Hoe schitterend is het te weten dat mensen dankzij de hond weer met het sociale leven in contact kunnen komen.

En de hond is eerlijk...
Hier begrijp ik dat we honden eerlijk vinden omdat ze niets van ons verwachten.
Het klopt! Honden willen niets. Bij een hond is men welkom zoals men is.

Maar honden hebben ook noden...
De belangrijkste basisnood van een hond is begrepen te worden vanuit het perspectief van het hond 'zijn'.

Neem een kijkje op onze website: http://www.mindwise.be/mindwise/mindfulness/

vrijdag 21 november 2014

Uw hond springt op tegen bezoekers

Begroeting is geritualiseerd gedrag
Net zoals bij mensen vindt begroeting plaats onder de vorm van een ritueel.
Voor een normaal en gemiddelde type hond zou begroeting van vreemde mensen de normaalste zaak kunnen zijn.

Probleemgedrag tijdens de begroeting
Problemen ontstaan als wij, hondenliefhebbers, het begroetingsbedrag willen controleren. We willen dat onze hond de mensen begroet zoals wij dat wensen en gaan ingrijpen. Daardoor gaan we de opwinding die er bij iedere jonge hond is versterken. In plaats dat het opgewonden gedrag afneemt en de begroeting op termijn normaal wordt neemt de opwinding toe. Wanneer de bel gaat ontstaat er onmiddellijk hoge opwinding bij zowel de hond als bij de mensen en gaat de hond frustratiegedrag vertonen in de vorm van blaffen en hard opspringen, soms zelfs met bijten tot gevolg.
Het advies luidt dan meestal: De hond negeren. Negeren lost het probleem natuurlijk niet op. Bij sommige honden zelfs integendeel... Begroeten is natuurlijk gedrag!
We zien in de reacties dat er heel wat honden onmiddellijk rustig worden als ze even door het bezoek worden aangesproken of geaaid.

Geef een jonge hond de tijd om normaal begroetingsgedrag te leren.
Indien mensen een hond op een normale manier zouden begroeten (laag bij de hond, zodat hij niet hoeft te springen) zou er vrij snel normaal begroetingsritueel ontwikkelen. Dit wordt ook duidelijk in de reacties op onze Facebookpagina aangegeven.

Angst en onzekerheid
Honden zijn territoriale dieren. Angstige en onzekere honden vinden het niet aangenaam dat er vreemde mensen op bezoek komen. Indien een hond het moeilijk heeft met vreemde mensen of als vreemde mensen bang zijn voor uw hond kan het beter zijn om het contact tussen hen te vermijden. Er hoeft dan geen begroetingsgedrag plaats te vinden...

Wat zijn de verwachtingen voor de hond als er bezoek komt?
Sommige bezoekers (familieleden en vrienden) brengen een snoepje mee voor de hond of beginnen onmiddellijk met hem te spelen of gaan een wandeling maken. Het is dan niet verwonderlijk dat de hond opgewonden geraakt als deze mensen op bezoek komen... Maar wat is er daar dan mis mee?

Begrip en acceptatie voor het natuurlijk gedrag van de hond maakt omgaan en samenleven met honden veel aangenamer.

Geert De Bolster


Neem een kijkje op onze website www.mindwise.be misschien is er een cursus of workshop die u kan interesseren.

maandag 17 november 2014

Beloningsgerichte hondentraining zorgt voor frustratie

Van hondentrainer naar hondenliefhebber
Gevolggevend aan de reacties op het bericht van 14/11 over beloning toch nog een kleine aanvulling:
Volgend bericht kan best gelezen en begrepen worden als men bereid is om uit het kader van hondentrainer te stappen.

Natuurlijke omgaan met de hond.
De connectiemethode is geëvolueerd van een beloningsgerichte opvoeding en trainingsmethode naar een natuurlijke en vriendelijke omgangsmethode met de hond.
Zowel honden als mensen hebben het instinct om met anderen samen te leven omdat ze biologisch een arsenaal aan communicatiemiddelen hebben meegekregen.


Wetenschappelijk onderbouw
Sorry voor de wetenschappelijke onderbouw:
De connectiemethode vertrekt vanuit de gedragsbiologie in plaats vanuit het behaviorisme - waar alle opvoedingsmethodes uit het verleden op gebaseerd waren (en zijn).
Communicatie is een natuurlijk proces. Vandaar onze 'natuurlijke aanpak'. Het gevolg van natuurlijke communicatie zal onvermijdelijk bijdragen tot leerprocessen.
Indien men start vanuit het behaviorisme (hondentraining) dient men zich aan wetenschappelijk onderbouwde leerprincipes te houden - zie studie E. Torndike en B.F. Skinner omtrent de operante conditionering. Die leerprincipes zijn in het dagelijkse leven onmogelijk toepasbaar (Het leven is niet voorspelbaar en niet controleerbaar).

Gedragsbiologie
De leerprocessen die plaatsvinden door het toepassen van de connectiemethode zijn het gevolg van een natuurlijk proces. Een natuurlijk proces dat niet onderhevig is aan de wetten van het behaviorisme.

Veel geluk in de relatie!
Onze intentie: Bouwen en onderhouden van harmonieuze relaties tussen mens en hond waarbij het perspectief van alle partijen er mogen en kunnen zijn. Het equivalent van geluk in de relatie.

Geert De Bolster

vrijdag 14 november 2014

Bij het opvoeden van de hond is beloning met snoepjes niet nodig

We merken dat de vraag over wanneer, waarom en hoe belonen, in verhouding tot andere onderwerpen, weinig reacties opleverden op onze Facebookpagina.
We zouden onszelf de vraag kunnen stellen of het geen goede vraag was. Maar dan betekent het dat wij andere antwoorden 'verwachtten' ...

Schitterend!
In de basis zijn we heel blij dat er zich zo weinig mensen aangesproken voelden over de vraag over beloning. We werden bevestigd in onze vermoedens dat de meeste mensen op een normale manier met hun honden samenleven en daarbij extra beloning overbodig vinden.

De geschiedenis van de hondentraining
Er was een tijd dat hondentrainers honden gingen opvoeden door voortdurend gefocust te zijn op gedrag dat ze niet wouden. Men ging de hond straffen...
Er kwam een tijd dat hondentrainers honden gingen opvoeden door voortdurend gefocust te zijn op gewenst gedrag. Men gaat de hond belonen met voeding, spel en andere zogenoemde functionele beloningen.

Affectie t.o.v. het doel
Honden die beloningsgericht worden opgevoed kunnen een gehechtheid aan de soort beloning ontwikkelen. Kijk maar naar honden die constant gefocust zijn op voeding of die permanent met een bal in de muil rondlopen. Wat gebeurt er als we deze honden geen toegang geven tot het doel waaraan ze verknocht zijn?


En wat gebeurt er als de focus van de hond op een ander doel is gericht dan de beloning die de geleider beschikbaar stelt?

Ik laat het antwoord op de twee bovenstaande vragen open. Vul het zelf maar in. Maar ik vermoed dat het woord FRUSTRATIE in ieder antwoord wel een plaats zal krijgen. En frustratie, niet alleen bij de hond maar ook bij de geleider...


De Connectiemethode
De tijd is aangebroken dat we als hondentrainer gaan kijken hoe echte hondenliefhebbers met hun honden omgaan. Niet straf, niet beloning maar duidelijke communicatie leidt hen naar succes. Hondentrainers worden nu hondenliefhebbers...

Meer info: neem een kijkje op onze website www.mindwise.be.
Hartelijke groet,
Geert

vrijdag 7 november 2014

De gedragseigenschappen van uw hond

Gedragseigenschappen binnen bepaalde rassen
We kunnen het niet tegenspreken. Sommige gedragseigenschappen komen bij bepaalde rassen meer voor dan bij anderen.
De Duitse dog gaat graag met zijn achterwerk in de zetel zitten.
De labrador denkt blijkbaar alleen maar aan eten.
De Duitse herder blaft graag.
Enz.

En dan toch weer niet
Maar ik ben zeker dat sommige onder de lezers zullen denken: “flauwe kul, het gedrag van mijn Duitse dog, labrador of Duitse herder beantwoordt niet aan deze beschrijving”.
Heel juist!

Factoren die gedrag beïnvloeden
Gedrag wordt genetisch bepaald, is erfelijk en vindt plaats onder invloed van motivatie, de omstandigheden waar de hond zich in bevindt en leerprocessen.
Genetisch: Wat in de hond zit kan eruit komen.
Erfelijkheid: fokbeleid onder invloed van mensen.
Motivatie: overleven en voortplanting.
Omstandigheden: de omgevingsfactoren die de hersenen van de hond en het lichaam laten reageren.
Leren: honden leren door ervaring hoe ze met de omstandigheden dienen om te gaan om te kunnen overleven en zich voort te planten.
Voeding:Er zijn heel wat meningen over de voeding die een hond zou nodig hebben.
Gezondheid:zowel fysieke - als geestelijke gezondheid is belangrijk.


De hond als maakbaar wezen?
Het is een illusie te geloven dat men een hond kan laten zijn zoals we willen. Nochtans proberen velen onder ons dat te doen.
Fokkers gaan specifieke eigenschappen versterken of afzwakken met hun fokbeleid.
We denken dat we door de hond te trainen zijn gedrag onder controle zullen hebben.
We proberen de omstandigheden zodanig aan te passen zodat we voorspelbaarheid en controleerbaarheid verwerven over zijn gedrag.
We kopen de duurste voeding voor onze hond of we maken het eten zelf klaar,enz.
De gezondheidszorg voor de hond wordt zowaar vergelijkbaar met deze van de mens.
Alles lijkt zowel in positieve - als in negatieve zin te werken…

Mag een hond een hond zijn?
Wat we vergeten is dat honden sociale dieren zijn die net als wij noden hebben en die noden proberen in te vullen.
We mogen dus zeker zeggen dat een hond een hond is.


Hartelijke groet,
Geert


Volg onze cursus voor hondenliefhebbers: ‘kennis over honden